Februar 2020

DEŽURSTVO UČITELJEV – PRITLIČJE

 Teden Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
  3.- 7. februar Ramot Dolgoš Hergan Denac Jerkovič
10.- 14. februar Marinič Ježovnik Flajsinger Štajnmec /
17.- 21. februar Breznik Tancer M Oman Bezek Šljivar

 

 

DEŽURSTVO UČITELJEV – I. NADSTROPJE

 

Teden Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
  3.- 7. februar Lubej Gibičar G. Puconja Levstik Štefok
10.- 14. februar Pigac Pahor Peršak Koler K. /
17.- 21. februar Ribič Tancer Kajnih Jenčič Žvikart Tkalec

 

 

DEŽURSTVO – DIJAKI

 

Teden Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
  3.- 7. februar 1bft 3akt 1aft 1ag 3bft/2bft 7. uro
10.- 14. februar 1bft 3akt 1aft 1ag /
17.- 21. februar 1bft 3akt 1aft 1ag 3bft/2bft 7. uro

 

 

Pripravila:                                                                                                Ravnatelj GSKŠ Ruše:

Mojca Oman, prof.                                                             Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.