Marec  2020

 

 DEŽURSTVO UČITELJEV – PRITLIČJE

 

Teden Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
  2.- 6. marec Ramot Dolgoš Hergan Denac Volmajer
9.- 13. marec Marinič Ježovnik Flajsinger Štajnmec Jerkovič
16.- 20. marec Breznik Tancer M Oman Bezek Šljivar
23.- 27. marec Ramot Dolgoš Hergan Denac Volmajer
30.- 31. marec Marinič Ježovnik / / /

 

 

DEŽURSTVO UČITELJEV – I. NADSTROPJE

 

Teden Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
  2.- 6. marec Lubej Gibičar G. Puconja Levstik Dolenc
9.- 13. marec Pigac Pahor Peršak Koler K. Štefok
16.- 20. marec Ribič Tancer Kajnih Jenčič Žvikart Tkalec
23.- 27. marec Lubej Gibičar G. Puconja Levstik Dolenc
30.- 31. marec Pigac Pahor / / /

 

 

DEŽURSTVO – DIJAKI

 

Teden Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
  2.- 6. marec 1bft 1akt 1aft 3ag 1ag
9.- 13. marec 1bft 1akt 1aft 3ag 1ag
16.- 20. marec 1bft 1aft 1akt 3ag 1ag
23.- 27. marec 1bft 1aft 1akt 3ag 1ag
30.- 31. marec 1bft 1aft / / /

 

 

Pripravila:                                                                                                Ravnatelj GSKŠ Ruše:

Mojca Oman, prof.                                                             Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.