[button link=”http://gsks.splet.arnes.si/files/2020/06/Seznam-delovnih-zvezkov-za-šolsko-leto-2020-21.docx” size=”xl” icon=”book”]Seznam delovnih zvezkov 2020/21[/button]

Knjižnica je namenjena izposoji knjižnega in neknjižnega gradiva, učenju, branju, pisanju, brskanju po različnih virih informacij in prebiranju časopisov.

Knjižnično dejavnost vodi Mojca Oman, prof. zgo in geo. (tel: 02/63-00-807, e-mail: mojca.oman@gimnazija-ruse.si).

Knjižnica je odprta vsak delovni dan od 7.00 do 14.00.

Gradivo posojamo dijakom in učiteljem naše šole. Ob vpisu v šolo postanejo dijaki člani šolske knjižnice. Članarine ni.

Dijakom je na voljo tudi čitalnica s 26 sedeži ter pet računalnikov s stalnim dostopom do interneta in do elektronske baze podatkov EIFL Direct. Smo aktivni člani sistema Cobiss.

Izposojevalni roki:

·         leposlovje, strokovna literatura, učbeniki 14 dni,

·         revije 7 dni,

·         enciklopedije, leksikoni, slovarji samo za čitalnico.

Knjižnični red:

·         uporaba knjižnice je možna z veljavnim dokumentom s sliko,

·         izposojevalni rok za knjige in učbenike je 14 dni,

·         po poteku izposojevalnega roka je možno izposojeno gradivo še enkrat podaljšati, vendar le, če ni rezervirano za koga drugega,

·         gradivo je možno rezervirati,

·         po poteku vseh izposojevalnih rokov je treba gradivo vrniti, sicer si ni možno izposoditi novega, čitalniškega gradiva (leksikonov, priročnikov, atlasov, slovarjev…) ne izposojamo na dom ,

·         za izposojene knjige odgovarjate, zato jih ne posojajte drugim, naj si jih izposodijo sami,

·         dijaki, ki potrebujejo gradivo za popravne izpite, si ga lahko izposodijo tudi čez počitnice pod pogojem, da šoli pisno dovolijo, da zadrži njihove dokumente, če ne vrnejo knjig,

·         dijaki si lahko izposodijo gradivo, ki ga potrebujejo za maturo ali poklicno maturo tudi čez počitnice pod pogojem, da šoli pisno dovolijo, da zadrži njihove dokumente, če ne vrnejo knjig,

·         redni bralci si lahko knjige sposodijo tudi čez počitnice, vendar jih je treba vrniti v prvem tednu septembra,

·         dijakom, ki bodo grobo kršili knjižnični red, knjig ne bomo več posodili,

·         v knjižnico vstopamo brez dežnikov, plaščev, bund …,

·         v knjižnici ni dovoljeno jesti.

Uporaba knjižnice je brezplačna, zaračunavamo pa:

·         0,40 EUR na enoto za teden dni zamude,

·         povrnitev stroškov popravila poškodovanih knjig oziroma nadomestilo za novo knjigo.

Izgubljene knjige:

·         če izgubite knjigo, to takoj javite v knjižnico, izgubljeno knjigo lahko nadomestite z novo (isti avtor, naslov, izdaja, zbirka…),

·         če knjige ni mogoče več kupiti, ker je razprodana, morate plačati dvakratno ceno nove knjige.

Učbeniški sklad

V okviru šolske knjižnice deluje učbeniški sklad. V učbeniškem skladu imamo 6500 učbenikov. Vse učbenike smo obdelali računalniško, jih opremili s črtnimi kodami in uvedli računalniško izposojo s pomočjo programa COBISS/Katalogizacija, COBISS/Izpisi in COBISS/Izposoja. Na ta način lahko računalniško vodimo podatke o nabavi, odpisu in statistiko izposoje.

Izposoditi si je mogoče samo komplete učbenikov za posamezni letnik.

UČBENIŠKI SKLAD 2020/2021

 

[tabs title=”Program: GIMNAZIJA”] [tab title=”1. letnik”]

BERILO Umetnost besede 1. Učbenik za slovenščino – književnost
D. Kavka et al.: Linea nova      M. Škrlec: Matematika 1. Zbirka nalog
A. Smrdu: Kemija 1. Snov in spremembe
A. Mohorič: Fizika 1
M. Dermastia: Kjer se življenje začne
J. Senegačnik: Obča geografija
V. Brodnik: Zgodovina 1

[/tab] [tab title=”2. letnik”]

BERILO Umetnost besede 2. Učbenik za slovenščino – književnost
G. Pavlič et al.: Planum novum          M. Škrlec: Matematika 2. Zbirka nalog
A. Smrdu: Kemija 2. Snov in spremembe
A. Mohorič: Fizika 2
BIOLOGIJA 2. O zgradbi in delovanju organizmov
J. Senegačnik: Svet
D. Mlacović: Zgodovina 2
M. Počkaj: Uvod v sociologijo

[/tab] [tab title=”3. letnik”]

BERILO Umetnost besede 3. Učbenik za slovenščino – književnost
G. Pavlič et al: Spatium novum         M. Škrlec: Matematika 3. Zbirka nalog
A. Smrdu: Kemija 3. Snov in spremembe
J. Senegačnik: Evropa
J. Cvirn: Zgodovina 3
A. Kompare et al: Uvod v psihologijo
D. Tome: Evolucija, biotska pestrost in ekologija. EKOLOGIJA
Evolucija, biotska pestrost in ekologija. EVOLUCIJA
A. Mohorič: Fizika 3

[/tab] [tab title=”4. letnik”]

BERILO Umetnost besede 4. Učbenik za slovenščino – književnost
G. Pavlič et al.: Tempus novum         M. Škrlec: Matematika 4. Zbirka nalog
A. Gabrič: Zgodovina 4

[/tab] [/tabs]

 

[tabs title=”Program: FARMACEVTSKI TEHNIK”] [tab title=”1. letnik”]

BERILO Umetnost besede 1. Učbenik za slovenščino – književnost
Pavlič: Učbenik Rovaš 1
A. Smrdu: Kemija 1. Snov in spremembe
A. Smrdu: Kemija 2. Snov in spremembe
R. Kladnik: Gibanje in sila. Fizika za srednješolce 1
N. Campbell: Biologija 1
U. Golob: Geografija
S. Berzelak: Zgodovina 1 za tehniške in druge strokovne šole
J. Drobne, P. Mohar: Vzgoja za zdravje

[/tab] [tab title=”2. letnik”]

BERILO Umetnost besede 2. Učbenik za slovenščino – književnost
Pavlič: Učbenik Rovaš 2
A. Smrdu: Kemija 2. Snov in spremembe
A. Smrdu: Kemija 3. Snov in spremembe
S. Berzelak: Zgodovina 2 za tehniške in druge strokovne šole
R. Kladnik: Energija, toplota, nihanje in valovanje. Fizika za srednješolce 2
R. Kladnik: Elektrika, magnetizem in atomi. Fizika za srednješolce 3
K. Vrhovnik: Farmacevtska kemija
Oražem, Adamič: Mikrobiologija
N. Prijatelj: Farmakognozija. Vsebine iz botanike

[/tab] [tab title=”3. letnik”]

BERILO Umetnost besede 3. Učbenik za slovenščino – književnost
Pavlič: Učbenik Rovaš 3
A. Smrdu: Kemija 3. Snov in spremembe
M. Dolinar: Anatomija in fiziologija človeka
A. Kompare et al: Uvod v psihologijo
K. Vrhovnik: Oblikovanje zdravil
N. Prijatelj: Farmakognozija. Rastlinske droge. Učbenik

[/tab] [tab title=”4. letnik”]

BERILO Umetnost besede 4. Učbenik za slovenščino – književnost
J. Šparovec et al.: Od ključavnice do integrala
N. Prijatelj: Farmakognozija, Kemijska struktura naravnih spojin, učbenik
N. Prijatelj: Izdajanje izdelkov v lekarni in specializirani trgovini
 K. Vrhovnik: Oblikovanje zdravil

[/tab] [/tabs]

 

[tabs title=”Program: KEMIJSKI TEHNIK”] [tab title=”1. letnik”]

BERILO Umetnost besede 1. Učbenik za slovenščino – književnost
Pavlič:  Rovaš 1. Učbenik
A. Smrdu: Kemija 1. Snov in spremembe
R. Kladnik: Gibanje in sila. Fizika za srednješolce 1
N. Campbell: Biologija 1
U. Golob: Geografija
S. Berzelak: Zgodovina 1 za tehniške in druge strokovne šole

[/tab] [tab title=”2. letnik”]

BERILO Umetnost besede 2. Učbenik za slovenščino – književnost
Pavlič: Rovaš 2. Učbenik
A. Smrdu: Kemija 2. Snov in spremembe
S. Berzelak: Zgodovina 2 za tehniške in druge strokovne šole
R. Kladnik: Energija, toplota, nihanje in valovanje. Fizika za srednješolce 2
R. Kladnik: Elektrika, magnetizem in atomi. Fizika za srednješolce 3
E. Ignatewitz, prevod L. Čelik:  Kemijska tehnika

[/tab] [tab title=”3. letnik”]

BERILO Umetnost besede 3. Učbenik za slovenščino – književnost
Pavlič:  Rovaš 3. Učbenik
A. Smrdu: Kemija 3. Snov in spremembe
J. Sodja: Fizikalna kemija
E. Ignatewitz, prevod L. Čelik:  Kemijska tehnika
J. Sodja Božič: Računske naloge iz fizikalne kemije

[/tab] [tab title=”4. letnik”]

BERILO Umetnost besede 4. Učbenik za slovenščino – književnost
J. Šparovec et al.: Od ključavnice do integrala
J. Sodja Božič: Računske naloge iz fizikalne kemije
J. Sodja: Fizikalna kemija
A. Smrdu: Kemija 3. Snov in spremembe
J. Sodja Božič: Vaje iz instrumentalne analize, učbenik
A. Kompare et al: Uvod v psihologijo

[/tab] [/tabs]

 

DELOVNI ZVEZKI 2020/2021

[tabs title=”Program: GIMNAZIJA”] [tab title=”1. letnik”]Berc Prah, T. Slemenjak, S. Pergar: BARVE JEZIKA 1, samostojni delovni zvezek

Kürbus et al.: OBČA GEOGRAFIJA, delovni zvezek za geografijo, prenova 2019

Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1, naloge iz kemije (II. izdaja)

Angleščina kot prvi tuji jezik

NEW HEADWAY, Intermediate, 5. izdaja, učbenik

NEW HEADWAY, Intermediate, 5. izdaja, delovni zvezek

Nemščina kot drugi tuji jezik

Sander: Alles Stimmt 1, učbenik

Sander: Alles Stimmt 1, delovni zvezek za nemščino

[/tab] [tab title=”2. letnik”]

BARVE JEZIKA 2, samostojni delovni zvezek

Senegačnik: SVET, delovni zvezek

A. Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 2, naloge iz kemije

Nemščina kot drugi tuji jezik

Sander: Alles Stimmt 2, učbenik

Sander: Alles Stimmt 2, delovni zvezek za nemščino

[/tab] [tab title=”3. letnik”]

BARVE JEZIKA 3, samostojni delovni zvezek za slovenščino jezik

Senegačnik, I. Lipovšek, M. Pak: EVROPA, delovni zvezek

Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 3, naloge iz kemije

Angleščina kot prvi tuji

NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, 5.izdaja, učbenik

Golding William:Lord of the flies, ISBN 9790571295715

Nemščina

Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 2, učbenik

Bock, J. Müller: THEMEN AKTUELL 2, delovni zvezek[/tab] [tab title=”4. letnik”]

BARVE JEZIKA 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino

Brilej, B. Nikič, R. Seljak: OMEGA 4, Kombinatorika, verjetnostni račun, statistika, zbirka nalog za matematiko

Brilej, D. Ivanec, B. Kušar: OMEGA 4, Zaporedja, zveznost in limita funkcije, odvod, integral, zbirka nalog

Kavka: MATEMATIKA ZA GIMNAZIJE, PRENOVLJENO, priprava na maturo – osnovna raven

Angleščina

Obvezno branje za maturo:

Golding William: Lord of the flies, ISBN 9790571295715

Biologija – izbirni predmet

Tome et al.: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA, EKOLOGIJA, učbenik

Tratnik, P. Stušek: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA – EVOLUCIJA, učbenik za biologijo

Biologija: Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017

Geografija – izbirni predmet

Senegačnik, B. Drobnjak: OBČA GEOGRAFIJA, učbenik

Senegačnik: SVET, učbenik

Senegačnik, I. Lipovšek, M. Pak: EVROPA, učbenik

Senegačnik: SLOVENIJA 1, učbenik

Senegačnik: SLOVENIJA 2, učbenik

Kemija – izbirni predmet

Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, ZA MATURO ZNAM, naloge[/tab] [/tabs]

[tabs title=”Program: FARMACEVTSKI TEHNIK”] [tab title=”1. letnik”]

BARVE JEZIKA 1, samostojni delovni zvezek za slovenščino

Brilej: ALFA, Linearna funkcija

Brilej: ALFA, Realna števila

Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1, naloge iz kemije

Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 2, naloge iz kemije

Angleščina

NEW HEADWAY, Intermediate, 5.izdaja, učbenik

NEW HEADWAY, Intermediate, 5.izdaja

Nemščina

Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 1, učbenik

Bock, J. Müller: THEMEN AKTUELL 1, delovni zvezek[/tab] [tab title=”2. letnik”]

BARVE JEZIKA 2, samostojni delovni zvezek za slovenščino

Brilej: ALFA, Geometrijski liki in telesa

Brilej: ALFA, Potenčna in kvadratna funkcija

Brilej: ALFA, Geometrija v ravnini

Brilej: ALFA, Potence in koreni, funkcija in njene lastnosti

Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 3, naloge iz kemije

Prijatelj: PRAKTIČNI POUK IZ FARMAKOGNOZIJE, botanični del, samostojni delovni zvezek

Vrhovnik: FARMACEVTSKA KEMIJA, delovni zvezek[/tab] [tab title=”3. letnik”]

BARVE JEZIKA 3, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik

Brilej: ALFA, Polinomi in racionalne funkcije

Brilej: ALFA, Eksponentna in logaritemska funkcija, kotne funkcije

Čerin: FARMACEVTSKA TEHNOLOGIJA, delovni zvezek

Angleščina

NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, 5. izdaja, učbenik

Nemščina

Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 2, učbenik

Bock, J. Müller: THEMEN AKTUELL 2, delovni zvezek[/tab] [tab title=”4. letnik”]

BARVE JEZIKA 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino

Brilej, D. Ivanec: ALFA, Zaporedja, diferencialni račun

Brilej, B. Nikič: ALFA, Kombinatorika, verjetnostni račun

Kavka: MATEMATIKA ZA POKLICNO MATURO

Prijatelj: PRAKTIČNI POUK IZ FARMAKOGNOZIJE, kemijski del, samostojni delovni zvezek

Biologija – izbirni predmet

Tome et al.: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA, EKOLOGIJA, učbenik

Tratnik, P. Stušek: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA – EVOLUCIJA, učbenik za biologijo

Biologija: Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017

Kemija – izbirni predmet

Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, ZA MATURO ZNAM, naloge iz kemije za pripravo na maturo, 2 dela[/tab] [/tabs]

[tabs title=”Program: KEMIJSKI TEHNIK”] [tab title=”1. letnik”]

BARVE JEZIKA 1, samostojni delovni zvezek za slovenščino

Brilej: ALFA, Linearna funkcija

Brilej: ALFA, Realna števila

Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 1, naloge iz kemije

Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, IZRAČUNATI ZNAM, naloge za sklop Kemijsko računstvo

Angleščina

NEW HEADWAY, Intermediate, 5.izdaja, učbenik

NEW HEADWAY, Intermediate, 5.izdaja, delovni zvezek

Nemščina kot prvi tuji jezik

Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 1, učbenik

Bock, J. Müller: THEMEN AKTUELL 1, delovni zvezek[/tab] [tab title=”2. letnik”]

BARVE JEZIKA 2, samostojni delovni zvezek za slovenščino

Brilej: ALFA, Geometrijski liki in telesa

Brilej: ALFA, Potenčna in kvadratna funkcija

Brilej: ALFA, Geometrija v ravnini

Brilej: ALFA, Potence in koreni, funkcija in njene lastnosti

Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 2,naloge iz kemije

Vilhelm, I. Zadnik: PRAKTIČNI POUK 2, delovni zvezek za praktični pouk[/tab] [tab title=”3. letnik”]

BARVE JEZIKA 3, samostojni delovni zvezek za slovenščino-jezik

Brilej: ALFA, Polinomi in racionalne funkcije

Brilej: ALFA, Eksponentna in logaritemska funkcija, kotne funkcije

Smrdu: KEMIJO RAZUMEM, KEMIJO ZNAM 3,naloge iz kemije

Angleščina

NEW HEADWAY, Upper-Intermediate, 5. izdaja, učbenik

Nemščina

Aufderstrasse et al.: THEMEN AKTUELL 2, učbenik

Bock, J. Müller: THEMEN AKTUELL 2, delovni zvezek[/tab] [tab title=”4. letnik”]

BARVE JEZIKA 4, samostojni delovni zvezek za slovenščino

Brilej, D. Ivanec: ALFA, Zaporedja, diferencialni račun

Brilej, B. Nikič: ALFA, Kombinatorika, verjetnostni račun

Kavka: MATEMATIKA ZA POKLICNO MATURO

Biologija – izbirni predmet

Tome et al.: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA, EKOLOGIJA, učbenik

Tratnik, P. Stušek: EVOLUCIJA, BIOTSKA PESTROST IN EKOLOGIJA – EVOLUCIJA, učbenik za biologijo

Biologija: Zbirka maturitetnih nalog z rešitvami 2012-2017[/tab] [/tabs]