OBVESTILO MATURANTOM IN MENTORJEM (rok in način oddaje internega dela SM):
ŠMK za SM – rok oddaje