V četrtek, 24. septembra 2020, bo potekalo šolsko tekmovanje iz LOGIKE.

Vsa navodila za tekmovalce so objavljena v okrožnici.

OKROŽNICA ŠT. 6