Dijaki 3. letnikov so v septembru obiskali Fakulteto za naravoslovje in matematiko UM in se udeležili dneva znanosti.