razpis bo objavljen 3.februarja 2023

 SPLOŠNE INFORMACIJE

Uradna stran, kjer prejmete informacije o vpisu v višje strokovne programe je http://vps.vss-ce.com/VPS/

Razpis za vpis v študijskem letu 2022/23 na visokošolske zavode, seznam razpisanih mest po fakultetah,
Razpis za vpis v višje strokovno izobraževanje v študijskem letu

Slovenski šolski sistem – shema

Ravni visokošolske izobraževanja – primerjava ravni izobrazbe starih in novih, bolonjskih programov

PRIJAVA NA VISOKOŠOLSKE ZAVODE

Prvi prijavni rok: od 15. 2. – 18. 3. 2022. Kandidati odda eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe. Rezultati bodo znani do 22. 7. 2022. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka.

Drugem prijavnem roku: od 29. do 23. 8. 2022. Kandidati oddajo eno prijavo, v kateri izberejo po prednostnem vrstnem redu največ tri študijske programe.  Prijavijo se lahko samo na programe, kjer bodo po prvem izbirnem krogu ostala prosta mesta. Rezultati bodo znani do 21. 9. 2022. Vsak kandidat bo prejel sklep o rezultatu izbirnega postopka. Drugo prijavo lahko oddajo kandidati, ki:

  • se niso prijavili v prvem prijavnem roku ali
  • se niso uvrstili v nobenega od v prvi prijavi naštetih študijskih programov ali
  • se niso vpisali v študijski program, v katerega so bili sprejeti v prvem prijavnem roku, oziroma so se iz tega študijskega programa izpisali do vključno 17. 8. 2020.

Bodite pozorni, da se prijavljate samo na tiste programe, za katere izpolnjujete pogoje za vpis, sicer boste izgubili eno željo.

Prijava na visokošolske poteka elektronsko navodila za vse načine. Kandidat za prijavo obvezno potrebuje vsaj svoj elektronski naslov. Prijavite se lahko na naslednje načina:

1. Prijava z AAI računom – uporabniško ime in geslo so dijaki prejeli na šoli. Dijaki bodo lahko prijavo elektronsko podpisali, tiskanje in pošiljanje po pošti ni potrebno. Navodila

2. Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom (e-podpis) – Digitalno potrdilo SIGEN-CA je za fizične osebe brezplačno in si jo lahko urediti na Upravnih enotah.
Elektronsko izpolnjene prijavnice z digitalnim potrdilom ne tiskate in pošiljate. Pazite, da se prijavljate s svojim digitalnim potrdilom, ne npr. od staršev, če imajo tudi oni digitalno potrdilo na računalniku.
Navodila za prevzem digitalnega potrdila in namestitev podpisne komponente

3. Prijava z uporabniškim imenom in geslom
Elektronsko izpolnjeno prijavnico morate natisniti, jo lastnoročno podpisati in jo poslati priporočeno po pošti visokošolski prijavno-informacijski službi na ustrezen naslov odvisno od vaše prve želje. Naslov imate naveden na natisnjeni prijavnici. Natisnjena prijavnica in elektronsko izpolnjena prijavnica morata biti popolnoma enaki.
Navodila za registracijo in prvo prijavo

Opozorila:

  • Prijava za redni in izredni študij je skupna za fakultete in visoke šole. Pri izpolnjevanju pazite ko označujete redno/izredno, univerzitetni/visokošolski program, včasih imata programa na različnih stopnjah enako ime.
  • Peti predmet na maturi: nekateri dijaki strokovnih programov opravljate poklicno maturo in 5 predmet na splošni maturi, ne opravljate splošne mature.

Elektronska prijava poteka na spletni strani http://portal.evs.gov.si/prijava/

Navodila za prijavo za vpis v 1. letnik si lahko pogledate tukaj.

Navodila za vpogled v prijavo in spreminjanje prijave si lahko pogledate tukaj.

Rok za zapolnitev še prostih mest – od 24. do 25. 9. 2020 do 12.00. Več si preberite v razpisu na str. 5.

Vpis poteka na visokošolskih zavodih, ki kandidate k vpisu povabijo pisno ali elektronsko, zato je obvezno redno spremljanje elektronske pošte.

IZBIRNI POSTOPEK

Vsak dijak lahko odda ENO prijavnico, v kateri navede tri željen študijske programe. Pomemben je vrstni red navedenih študijskih programov. Kandidat bo uvrščen v prvega, za katerega bo izpolnil vse pogoje. Prijavljate se na programe, za katere izpolnjujete pogoje, drugače izgubite eno željo. Po 18. 3. 2020 nobene spremembe niso več možne (npr. sprememba vrstnega reda želja).

1. Dijak, ki se po izbirnem postopku ne uvrsti na študijski program, ki ga je izbral s prvo željo, se uvrsti na program, ki ga je izbral z drugo željo.
2. Dijak, ki je zbral premalo točk za študijski program, ki ga je izbral z drugo željo, se uvrsti na program, ki ga je izbral s tretjo željo.
3. V kolikor dijak ni uvrščen niti na tretjo željo, se lahko vpiše v študijski program, kjer so v drugem krogu še prosta mesta.

OMEJITEV VPISA / NI OMEJITVE VPISA / ZAPRT VPIS

1. Nima omejitve vpisa – vsi, ki imajo program na prvem mestu so sprejeti, za preostala mesta se potegujejo kandidati, ki imajo program napisan na drugem oz. tretjem mestu.
2. Toliko prijavljenih kolikor je vpisnih mest – sprejeti so vsi, ki imajo program na prvem mestu, kandidati, ki imajo program na drugem oz. tretjem mestu niso sprejeti.
3. Preveč prijavljenih kandidatov – izvede se izbirni postopek, pri katerem ni pomembno, na katerem mestu je program napisan.
Študent lahko enkrat ponavlja ali se prepiše. Vnovični spodrsljaj plača študent sam.

IZRAČUN TOČK V PRIMERU OMEJITVE VPISA

Računalniški izračun točk

(Visited 242 times, 1 visits today)