V četrtek, 4. oktobra, smo na šoli gostili priznanega, večkrat nagrajenega pisatelja in komediografa TONETA PARTLJIČA, ki slovi tudi kot odličen poznavalec Rudolfa Maistra in Ivana Cankarja, kar se odraža tudi v njegovih literarnih delih. S prireditvijo smo obeležili dva pomembna jubileja:100-letnico Maistrovega boja za severno mejo in 100-letnico Cankarjeve smrti.

 

Dogodka so se udeležili po trije dijaki iz vsakega razreda, ki so nato pripravili referate na predlagane teme pri pouku slovenščine, zgodovine, sociologije in/ali psihologije.
S prireditvijo se je naša šola pridružila Nacionalnemu mesecu pismenosti.