Primer uporabe mobilnih telefonov v 1. letniku pri predmetu Laboratorijsko delo v farmaciji.

 

Z aplikacijo Padlet lahko vsak dijak poda svoje mnenje, preveri, kaj so napisali drugi, predlaga izboljšave,…

 

Utrjevanje in preverjanje znanja je s Kahoot! bolj zabavno.