Prijava k poklicni maturi (OBRAZEC)

 

Informacije, obrazci, izpiti in plačilo:

[tabs] [tab title=”Splošne informacije”]Tajnica šolske maturitetne komisije: Tatjana ŠTOK PLEJ

Telefon: 02 / 63 00 822 ali 02/ 63 00 810 (zbornica šole)

Uradne ure: petek, 11.00 – 11.45

e-pošta: poklicnamatura@gimnazija-ruse.si

[/tab] [tab title=”Obrazci za prijavo”]

Predprijava na poklicno maturo: OBRAZEC

Prijava k poklicni maturi: OBRAZEC

Redni dijaki se k poklicni maturi prijavljate preko eAsistenta. Navodila dobite v šoli.

Odjava od poklicne mature: OBRAZEC

[/tab] [tab title=”Izpiti in plačilo”]

Pisni deli mature se začnejo ob 9:00. V šoli bodite vsaj 20 minut pred začetkom izpita. Na oglasni deski v pritličju šole bodo poimenski razporedi.
Potrebujete:
• Pisala in druge dovoljene pripomočke.
• Osebni dokument.

Razporedi za ustne izpite bodo znani vsaj tri dni pred pričetkom ustnih izpitov. Dijakom razporede posredujemo preko eAsistenta, občani in ostali kandidati se morajo o razporedih sami pozanimati (v zbornici šole).

5. predmet na splošni maturi
Glej informacije o splošni maturi.

Plačilo izpitov

Če nimate statusa dijaka, je potrebno ob prijavi izpite mature plačati. Znesek mora biti poravnan do zadnjega roka prijave na maturo. Kopijo potrdila lahko pošljete na šolo  po pošti ali skenirano potrdilo na mail za poklicno maturo.

Cenik:
vse 4 izpitne enote 220,00 €.

Od tega:
-pisni in ustni izpit iz slovenščine 50,00 €,
-matematike ali tujega jezika 50,00 €,
-pisni in ustni del iz farmacije ali kemije 50,00 €,
-projektno delo (4. predmet kemija) 70,00 €,

-izdelek in zagovor (4. predmet farmacija) 70,00 €.

Znesek nakažejo kandidati s položnico na naslov:
Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše
št. TRR: 01100-6030695964,
sklic: 00-713300-015

[/tab] [/tabs]

Predmeti poklicne mature:

Dijaki programov kemijski tehnik in farmacevtski tehnik opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov:

1. predmet: slovenščina, pisni in ustni izpit

2. predmet: kemija oz. farmacija, pisni in ustni izpit

3. predmet: izbirno matematika ali tuj jezik, pisni in ustni izpit

4. predmet KT: izdelek oz. storitev z zagovorom

4. predmet FT: izdelek in zagovor

Vse, kar želite izvedeti o pravilih, ciljih, poteku in nalogah na poklicni maturi, lahko najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra – RIC

Koledar poklicne mature: RIC

Pisni deli mature se začnejo ob 9:00. V šoli bodite vsaj 20 minut pred začetkom izpita. Na oglasni deski v pritličju šole bodo poimenski razporedi.
Potrebujete:
• pisala in druge dovoljene pripomočke.
• osebni dokument.

Razporede ustnega dela objavimo nekaj dni pred začetkom izpitnega roka. Prejmete jih na elektronske naslove. V primeru nejasnosti se obrnite na tajnico poklicne mature. Občani in ostali kandidati se morajo o razporedih, v kolikor niso o njih obveščeni, sami pozanimati (v zbornici šole).