EPIDEMIJA KORONAVIRUSA

Zaradi ukrepov ob razglašeni epidemiji koronavirusa se bo prilagodilo tudi izvajanje predavanj in vaj v izobraževanju odraslih. O načinih boste obveščeni preko eAsistenta.

VPIS

Vpis v program farmacevtski tehnik – odrasli za šolsko leto 2020/2021 bo potekal v mesecu avgustu in septembru 2020.

INFORMACIJE

Vse informacije dobite pri Mojci Oman, telefonska številka: 02 63 00 807, email: mojca.oman@gimnazija-ruse.si, ali v knjižnici šole (pritličje desno), kjer tudi poteka vpis.

Splošne informacije

PRAVILNIKI 

V izobraževanju odraslih veljajo Šolska pravila GSKŠ Ruše in Pravila ocenjevanja.

MATURA

Za vse informacije v zvezi s poklicno maturo obiščite povezavo: