Gimnazija in srednja kemijska šola RUŠE
Šolska ulica 16,
2342 RUŠE

Davčna št.: ID št. 11732199 nismo davčni zavezanci
TRR: 01100-6030695964

 

LOKACIJA

tajništvo 02/ 63-00-800 –  041 327 297

fax 02/ 63-00-801

zbornica 02/ 63-00-810

dijaški dom 02/ 63-00-816

e-pošta info@gimnazija-ruse.si

 

Ravnatelj: Samo ROBIČ, univ. dipl. inž. kem. teh.

 02/ 63-00-802

e-pošta samo.robic@gimnazija-ruse.si 

Delovni čas za stranke:  vsak dan od 10. do 12. ure

Poslovna sekretarka: Metka BREZOČNIK

tajništvo 02/ 63-00-800

fax 02/ 63-00-801

e-pošta info@gimnazija-ruse.si

Sodelavka tajništva: Simona ŠTAMPFER

Računovodkinja:  Jasna ROBNIK

e-pošta racunovodstvo.gmbkruse@guest.arnes.si

 02/ 63-00-815

Pedagog: Tadej VOVKO, uni. dipl. ped.

 02/ 63-00-804

e-pošta tadej.vovko@gimnazija-ruse.si