Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo RUŠE
Šolska ulica 16,
2342 RUŠE

Davčna št.: ID št. 11732199 nismo davčni zavezanci
TRR: 01100-6030695964

Tajništvo: 02/ 63-00-800

Fax: 02/ 63-00-801

Zbornica: 02/ 63-00-810

Dijaški dom: 02/ 63-00-816

e-pošta:info@gimnazija-ruse.si

Ravnatelj: Samo ROBIČ, univ. dipl. inž. kem. teh.

e-pošta: samo.robic@gimnazija-ruse.si

Pomočnica ravnatelja: Metka VOLMAJER, prof.

e-pošta: metka.volmajer@gimnazija-ruse.si

Delovni čas za stranke:  vsak dan od 10. do 12. ure

Poslovna sekretarka: Metka BREZOČNIK

Telefon: 02/ 63-00-800

Fax: 02/ 63-00-801

e-pošta: info@gimnazija-ruse.si

Sodelavka tajništva: Simona ŠTAMPFER

Računovodkinja:  Jasna ROBNIK

e-pošta: racunovodstvo.gmbkruse@guest.arnes.si

Telefon: 02/ 63-00-815

Pedagog: Tadej VOVKO, uni. dipl. ped.

Telefon: 02/ 63-00-804

e-pošta: tadej.vovko@gimnazija-ruse.si

(Visited 6.928 times, 3 visits today)