HIŠNI RED ZA IZVEDBO SPLOŠNE IN POKLICNE MATURE 2023

PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU V SREDNJIH ŠOLAH (Uradni list)

PRAVILNIK O OCENJEVANJU ZNANJA V SREDNJIH ŠOLAH (Uradni list)

PRAVILNIK O PRILAGODITVAH ŠOLSKIH OBVEZNOSTI (Uradni list)

Obrazec-za-status-športnika20234-1

(Visited 2.605 times, 3 visits today)