INFORMATIVNI DAN

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

28 razpisanih mest,
brez omejitev

56 razpisanih mest,
brez omejitev

28 razpisanih mest,
brez omejitev

PROJEKTI

Poleg sodobnega in kvalitetnega pouka nudimo dijakom številne obšolske dejavnosti, šola pa se vključuje v različne državne in mednarodne projekte.

Oglej si posnetek na Youtube.
Oglej si posnetek na Youtube.

DIJAŠKI DOM

Šola ima tudi svoj lastni dijaški dom, v katerem prebiva približno 40 % vseh dijakov.

O ŠOLI

Oglej si šolo

(Visited 3.863 times, 1 visits today)