RN Učna okolja 21. stoletja

Razvojna naloga »Ustvarjanje učnih okolij za 21. stoletje«, podprta s strani Zavoda RS za šolstvo.
Koordinatorica naloge: Nuša Bezek, prof. bio in kem