Erasmus+ FOMO

Projekt Erasmus+
FOMO? Misli in deluj – lokalno in evropsko!

Mobilnost osebja in učencev v splošnem šolskem izobraževanju za neakreditirane institucije

Koordinatorica projekta: Maja Hergan

Začetek izvajanja projekta: 1. 9. 2023

OPIS PROJEKTA

V projektu, ki bo trajal 18 mesecev, bomo naslavljali 3 teme: okoljske in podnebne spremembe, fizično in duševno dobro počutje ter nove pristope učenja in poučevanja.
Načrtujemo 24 mobilnosti dijakov, od tega bo polovica namenjenih sodelovanju s šolo IES »Diego Torrente Perez« iz Španije in druga polovica s šolo Lycee D’Arsonval iz Francije. Načrtujemo tudi 6 mobilnosti osebja na strukturiranih tečajih.

Z aktivnostmi na šoli, v lokalnem okolju in v mobilnostih bomo sledili zastavljenim ciljem, in sicer:
• opolnomočiti dijake za spopadanje s stresnimi situacijami v šoli, spoznati in uporabljati tehnike za obvladovanje anksioznosti in opolnomočiti osebje za odzivanje na pojav stresa in anksioznosti pri dijakih,
• vključevati aktivnosti izkustvenega učenja in vsebinsko in jezikovno integriranega učenja,
• povečati jezikovne in socialne kompetence in okrepiti zavedanje o pomenu jezikovne in kulturne raznolikosti.

https://fomogsskf.splet.arnes.si/

 
 
 
 

Aktualni projekti

 

Tedenski napovednik dogodkov:

 

Koledar dogodkov

 
 
 
Dostopnost