Podprogram Comenius – šolsko izobraževanje

Podprogram Comenius je namenjen dvigu kakovosti šolskega izobraževanja v Evropi, omogoča spoznavanje in razumevanje evropske kulturne in jezikovne raznolikosti ter mladim pridobivanje osnovnih spretnosti in kompetenc, potrebnih za njihov osebni razvoj, za prihodnje zaposlovanje in za aktivno evropsko državljanstvo.
Cilj programa je izboljšanje kakovosti in povečanje obsega mobilnosti učencev in izobraževalnega osebja, izboljšanje kakovosti in povečanje obsega partnerstev med šolami, spodbujanje učenja živih tujih jezikov, podpiranje razvijanja inovativnih IKT vsebin, povečanje kakovosti in evropske razsežnosti usposabljanja učiteljev ter izboljšanje pedagoških pristopov in šolske uprave.

Koordinatorica projektov: Danica Marušič

Poročila izvedenih projektov:

 

Projekt 2003 – 2004 Projekt 2005 – 2006

Dijaki so v projektu bogatili tudi besedišče in izpopolnjevali znanje tujih jezikov. Nastali so številni izdelki, ki jih želimo deliti z vami:

  1. Slovar – ANJ

  2. Slovar – NEM

  3. Slovar – SLO

  4. Slovar SLO – NEM

  5. UNESCO delovni listi

Zadnji projekt, poimenovan Gibanje v deželi pravljic/Märchen bewegen/Fairy Tales Move, je bil bolj jezikovno in literarno obarvan. Potekal je med leti 2009 in 2011. CILJI PARTNERSTVA

 

Kratek povzetek projekta 2009 – 2011 s fotografijami Poročilo projekta 2009 – 2011

 

Izdelki projekta “Gibanje v deželi pravljic”:

  1. Dramatizacija pravljice o Jezerniku (SLO)
  2. Dramatizacija pravljice o Jezerniku (NEM)
  3. Knjiga Pravljice s Pohorja s platnicami