KATALOG OIV in ID 2023/24

 

Prijavnica in potrdilo

 
Obvezne izbirne vsebine (OIV) in interesne dejavnosti (ID) se delijo na dva dela – obvezni, izbirni, ki sta v nadaljevanju tudi opredeljena.
Obvezni del (program je zavezujoč, pripravi ga šola) – so vsebine, ki jih organizira šola in so obvezne za vse dijake. Čez celo leto se bodo po posameznih letnikih izvajale vsebine državljanske kulture, zgodovine in geografije, vsebine knjižnično – informacijskih znanj, kulturno – umetniških vsebin, športni dnevi, zdravstvena vzgoja ter vzgoja za družino, mir in nenasilje.
Prav tako se bodo izvajale vsebine, povezane s programom, v obliki strokovnih predavanj, ogledov in ekskurzij. Čez celo šolsko leto morajo dijaki pridobiti 3 potrdila o udeležbi na ”Četrtkih na Četrti”.
 
Izbirni del – dijaki lahko prosto izbirajo:
 • iz kataloga obveznih izbirnih vsebin, ki ga pripravi Zavod RS za šolstvo,
 • iz kataloga obveznih izbirnih vsebin šole, ki ga šola priloži v letni delovni načrt in objavi na spletni strani šole,
 • Četrtki na Četrti (tisti, ki niso v obveznem delu),
 • počitniška praksa,
 • statusi,
 • predstavitve šole, informativna dneva…

Obvezne izbirne vsebine (OIV) v gimnaziji obsegajo skupaj 300 ur:

 • v 1. letniku 90 ur,
 • v 2. letniku 90 ur,
 • v 3. letniku 55 ur in
 • v 4. letniku 30 ur.

Delijo se na obvezni in izbirni del.

Razdelitev po posameznih letnikih – gimnazija

Letnik

Obvezni del

Izbirni del

Skupaj

1. 60 ur 30 ur 90 ur
2. 60 ur 30 ur 90 ur
3. 25 ur 30 ur 55 ur
4. 15 ur 15 ur 30 ur
      265 ur

 

Interesne dejavnosti obsegajo v tehničnem programu 352 ur:

 • v 1. letniku 104 ure,
 • v 2. letniku 104 ure,
 • v 3. letniku 69 ur in
 • v 4. letniku 40 ur.

Razdelitev po posameznih letnikih – farmacevtski, kemijski tehnik

Letnik

Obvezni del

Izbirni del

Skupaj

1. 72 ur 32 ur 104 ure
2. 72 ur 32 ur 104 ure
3. 37 ur 32 ur 69 ur
4. 20 ur 20 ur 40 ur
      317 ur

 

(Visited 4.646 times, 1 visits today)