V razvojni nalogi bo poudarek na medsebojnem povezovanju strokovnih delavcev pri skupnem razvijanju pedagoške prakse, usklajene z individualnimi potrebami in zmožnostmi dijaka, ki temelji na formativnem spremljanju ter spodbuja optimalen razvoj posameznika. 

Strokovni delavci bodo  v učni proces vključevali glas učenca,  tako, da bodo spodbujali aktivno vlogo dijakov pri učenju, jih vključevali v sooblikovanje učnega procesa, jim omogočali medvrstniško sodelovalno učenje ter sooblikovanje fizičnega učnega prostora. 

Dijak v vključujoči šoli rad prihaja k pouku, je radoveden, išče izzive, si upa, predlaga drugačne rešitve in načine učenja, vztraja, postavlja vprašanja, se dobro počuti, je zavzet, v učenju vidi smisel ter zaznava osebne in skupne dosežke ter prevzema odgovornost.

KOORDINATORICA RN: Lea Levstik, mag. farm.

  • 10. številka Habitusa
    Vabljeni k prebiranju zadnje številke Habitusa v tem šolskem letu, v katerem smo zbrali pregled dosežkov in dela v projektih.
  • Komunikacija v razredu
    Tokrat razmišljamo o komunikaciji v razredu. Kako poteka, kam je usmerjena? Kako vidijo komunikacijo dijaki in kako jo vidimo učitelji?
  • Učni prostor
    V prvem delu smo razmišljali o učnem prostoru. Dijaki so predlagali, kako bi lahko učni prostor postal bolj prijeten in vzpodbuden. ZAKLJUČEK: učni prostor mora biti urejen in prijeten, pomembna je fleksibilnost. Za nekatere spremembe ni potrebnih večjih finančnih vlaganj.
(Visited 142 times, 1 visits today)