Tajnica šolske maturitetne komisije: Tatjana ŠTOK PLEJ

Telefon: 02 / 63 00 822 ali 02/ 63 00 810 (zbornica šole)

Uradne ure: ponedeljek: 8.00-8.45

e-pošta: poklicnamatura@gimnazija-ruse.si

MATURA 2022/23

Zadnji rok za prijavo na spomladanski rok PM je na šoli do 28. marca. Odjavite se lahko do 23. maja.

Opozarjamo kandidate, ki niso naši redni dijaki, DA PRIJAVE NA POKLICNO MATURO POŠLJETE PRIPOROČENO PO NAVADNI POŠTI (če se pošta izgubi, imate potrdilo). Prijav po elektronski pošti ne sprejemamo.

PRILAGODITVE POKLICNE MATURE 2023 (klik)

KOLEDAR POKLICNE MATURE (klik)

Obrazci

Predprijava na poklicno maturo:Predprijava_k_izpitu_iz_predmeta_SM_ITA

Prijava k poklicni maturi: Prijava_k_PM

Redni dijaki se k poklicni maturi prijavljate preko eAsistenta. Navodila dobite v šoli.

Odjava od poklicne mature: Odjava_od_PM_predmeta

Uveljavljanje pravic kandidata)-ke s posebnimi potrebami pri opravljanju mature: Uveljavljanje_pravic_kandidata_s_PP

5. predmet na splošni maturi
Glej informacije o splošni maturi.

Plačilo izpitov

Če nimate statusa dijaka, je potrebno ob prijavi izpite mature plačati. Znesek mora biti poravnan do zadnjega roka prijave na maturo. Kopijo potrdila lahko pošljete na šolo  po pošti ali skenirano potrdilo na mail za poklicno maturo.

Cenik:
vse 4 izpitne enote 220,00 €.

Od tega:
-pisni in ustni izpit iz slovenščine 50,00 €,
-matematike ali tujega jezika 50,00 €,
-pisni in ustni del iz farmacije ali kemije 50,00 €,
-projektno delo (4. predmet kemija) 70,00 €,

-izdelek in zagovor (4. predmet farmacija) 70,00 €.

Znesek nakažejo kandidati s položnico na naslov:
Gimnazija in srednja šola za kemijo in farmacijo Ruše
št. TRR: 01100-6030695964,
sklic: 00-713300-015

Predmeti poklicne mature

Dijaki programov kemijski tehnik in farmacevtski tehnik opravljajo poklicno maturo iz štirih predmetov:

1. predmet: slovenščina, pisni in ustni izpit

2. predmet: kemija oz. farmacija, pisni in ustni izpit

3. predmet: izbirno matematika ali tuj jezik, pisni in ustni izpit

4. predmet KT: izdelek oz. storitev z zagovorom

4. predmet FT: izdelek in zagovor

Vse, kar želite izvedeti o pravilih, ciljih, poteku in nalogah na poklicni maturi, lahko najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra – RIC

Pisni deli mature se začnejo ob 9:00. V šoli bodite vsaj 20 minut pred začetkom izpita. Na oglasni deski v pritličju šole bodo poimenski razporedi.
Potrebujete:
• pisala in druge dovoljene pripomočke.
• osebni dokument.

Razporede ustnega dela objavimo nekaj dni pred začetkom izpitnega roka. Prejmete jih na elektronske naslove. V primeru nejasnosti se obrnite na tajnico poklicne mature. Občani in ostali kandidati se morajo o razporedih, v kolikor niso o njih obveščeni, sami pozanimati (v zbornici šole).

(Visited 1.709 times, 1 visits today)