Dijaki 2. aFT so pri pouku RDR izdelali modele rastlinske celice.

img_1284

img_1286

img_1292
img_1288

img_1289