Januar  2020

 DEŽURSTVO UČITELJEV – PRITLIČJE

 

Teden Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
  6.- 10. januar Breznik Tancer M. Oman Bezek Volmajer
13.- 17. januar Ramot Dolgoš Hergan Denac Jerkovič
20.- 24. januar Marinič Ježovnik Flajsinger Štajnmec Šljivar
27.- 31. januar Breznik Tancer M Oman Bezek Volmajer

 

 

DEŽURSTVO UČITELJEV – I. NADSTROPJE

 

Teden Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
  6.- 10. januar Ribič Tancer Kajnih Jenčič Žvikart Dolenc
13.- 17. januar Lubej Gibičar G. Puconja Levstik Štefok
20.- 24. januar Pigac Pahor Peršak Koler K. Tkalec
27.- 31. januar Ribič Tancer Kajnih Jenčič Žvikart Dolenc

 

 

DEŽURSTVO – DIJAKI

 

Teden Ponedeljek Torek Sreda Četrtek Petek
  6.- 10. januar 1bft 3akt 1aft 2bft 3bft/2bft 7. uro
13.- 17. januar 1bft 3akt 1aft 2bft 3bft/2bft 7. uro
20.- 24. januar 1bft 3akt 1aft 2bft 3bft/2bft 7. uro
27.- 31. januar 1bft 3akt 1aft 2bft 3bft/2bft 7. uro

 

 

Pripravila:                                                                                                Ravnatelj GSKŠ Ruše:

Mojca Oman, prof.                                                             Samo Robič, univ. dipl. inž. kem. teh.