Za dijake 3. letnikov, ki imajo predmet aktivno državljanstvo, smo izvedli delavnice projekta EWA. 31. 1. 2024 nas je obiskala Tjaša Božič, ki izvajala delavnice, preko katerih so se srečali s problemom političnega udejstvovanja mladih žensk.. Na delavnicah so spoznali:

  • aktivno državljanstvo in njegov pomen,
  • spodbujanje podpornega okolja za politično aktiviranje deklet in fantov v njihovih skupnostih,
  • spolni stereotipi in pričakovanja do deklet in fantov pri izbiri kariernih poti,
  • pomembnost vključevanja vprašanja enakosti spolov v proces oblikovanja politik.
(Visited 4 times, 1 visits today)