8. in 9. december 2019 – Srečanje projektnih timov Erasmus+ (GSKŠ Ruše, III Liceum Ogólnokształcące v Gliwicah, III. gimnazija) – kratkotrajno usposabljanje osebja.