Praktično usposabljanje z delom za dijake programa kemijski tehnik

Praktično usposabljanje z delom za dijake 4. aFT.

Praktično usposabljanje z delom za dijake 4. bFT.